Kina: Nova pravila za posjetitelje trgovina mobilnih aplikacija - Bolja Cijena

Kina: Nova pravila za posjetitelje trgovina mobilnih aplikacija

Kina: Nova pravila za posjetitelje trgovina mobilnih aplikacija

Kineska državna uprava za cyberprostor na svojim je internetskim stranicama objavila nova pravila koja se tiču posjetitelja trgovina za mobilne aplikacije koje se mogu koristiti u Kini.

Prema novom pravilu, trgovine aplikacija su dužne napraviti popis koji sadrži identitete svih njihovih posjetitelja te ga čuvati 60 dana u arhivi. Trgovine aplikacije dužne su same prijaviti vlastima pojavu bilo kakvog zabranjenog sadržaja na njihovim servisima te zatražiti provjeru developera prije nego što oni postave prvu aplikaciju na servis.

Posjetitelji trgovina aplikacija su se pak dužni prijavljivati isključivo sa svojim pravim imenima te pristati da aplikacije zabilježe njihove osobne podatke, listu kontakata i trenutačnu lokaciju. Sva navedena pravila vrijede i za poznate trgovine aplikacija kao što je App Store (Google Play Store trenutačno nije dostupan u Kini).

Slična pravila od kolovoza će vrijediti i za internetske tražilice pa će tako servisi kao što je Baidu biti dužni vlastitima prijaviti pojavu bilo kakvog zabranjenog sadržaja te izvršiti provjeru tvrtki i osoba koje koriste njihove usluge oglašavanja.

Izvor: Playcom.hr